Lucka Culík Lauermanová

Místo působení: Olomouc, Valašské Meziříčí, Ostrava, Liberec, celá ČR

Rok 2011 je rokem mého prvního osobního setkání s jógou smíchu na semináři vedeném Petrem Fridrichem. Smích mě však doprovázel již od dětství a odrazil se i do jména Culík (pro neustálé culení se) a nakonec i do jména „podnikání – aktivit“ (www.culik.cz) zaměřených na jógu smíchu, smích, radost, seberozvoj a další aktivity. V roce 2013 se mi poštěstilo absolvovat cestu do Indie za zakladatelem jógy smíchu Dr. Madanem Katariou a absolvovat s ním kurz Učitele jógy smíchu, který opravňuje školit lektory a šířit tak myšlenku jógy smíchu dál.
Smích v mém životě se ubírá cestou praktickou i teoretickou. Praktikum se odráží v Culíkovi.cz, v rámci kterého realizuji nejrůznější semináře, workshopy, kurzy a vystoupení pro různé cílové skupiny – děti, rodiny, firmy, seniory, osoby se specifickými potřebami. Potkat se můžeme na různých akcích, svatbách, konferencích, školeních instruktorů jógy smíchu, apod. Cesta teoretická započala sepsáním diplomové práce na téma smích (je k nalezení zde) a pokračuje studiem doktorským na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci s tématem disertace: jóga smíchu u seniorů, v rámci kterého se zaměřuji na obohacení teoretických základů jógy smíchu (např. odbornými články, či účastmi na konferencích a podobně).
Smích a hravost člověka mě doprovázela i během studií – oboru rekreologie a oboru speciální pedagogiky. Radost a hravost doprovází i další mé pracovní kroky: školení pro děti a mládež v oblasti zdravého životního stylu, vzdělávání učitelů (seberozvojové semináře a workshopy), zážitkové pedagogické kurzy a další aktivity.

(S)mějte se krásně :o)
Culík

www.culik.cz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.