Jóga Smíchu má velmi široké spektrum uplatnění. V různých odvětvích lze tuto aktivitu lehce přizpůsobit téměř jakýmkoli podmínkám a lidem.

 

Klasické pojetí Jógy Smíchu v Čechách a na Slovensku

U nás se klasické pojetí mírně liší od indického odkud Jóga Smíchu pochází. V první třetině lektoři většinou seznámí účastníky s programem a teoretickými základy smíchu a jeho účinky. Následuje krátké protažení neboli strečink nejčastěji používaných svalů při smíchu. Vychází se ze zkušeností kdy některé svaly po hodinách smíchu bolely, stejně jako svaly po jakémkoli jiném sportu. V druhé třetině se cvičí tzv. smíchocviky, při kterých se vyvolává umělý smích, který postupně vede ke smíchu přirozenému. Poslední třetina bývá určená meditaci smíchu. Účastníci sedí nebo leží v kruhu a bez jakékoli verbální komunikace se postupně přirozeně smějí. Po delší době smíchu dochází k uvolnění neboli také k emocionální katarzi. Následuje přiměřeně dlouhý odpočinek, protože smích je velmi vyčerpávající.

Délka této lekce bývá zpravidla v rozmezí 1 – 3 hodin.

 

Jóga Smíchu na společenských akcích

Tato aktivita je sama o sobě společenskou událostí, která sbližuje lidi. Hodí se proto na veškeré akce, kde se lidé chtějí a zároveň i mohou smát.

 • FESTIVALY
 • SVATBY
 • NAROZENINOVÉ OSLAVY

Na všech těchto typech společenských akcí dokáže Jóga Smíchu příjemně rozproudit stagnující náladu a vytvořit přátelskou atmosféru. Pobaví kolektiv a zároveň utuží vztahy mezi lidmi. Lekce probíhají většinou již bez meditace, avšak místo toho se zařazují více dynamické a kolektivní aktivity.

Délka bývá zpravidla od 20 do 60 minut.

 

 Jóga Smíchu na pracovišti

Na pracovištích je Jóga Smíchu čím dál častěji vyhledávaná a to z mnoha důvodů jako například:

 • snižuje počet nemocných pracovníků
 • zlepšuje komunikaci a spolupráci jak v týmu tak se zákazníky
 • zvyšuje efektivitu práce
 • redukuje stres zaměstnanců
 • snižuje agresivitu

Zajímavost: V Japonsku dokonce existují firmy, které zřizují místnosti určeny speciálně smíchu. Zaměstnanci se v nich mohou odreagovat tím, že se „vysmějí“ svému vedení. Výsledným efektem je nekonfliktní atmosféra ve firmě.

 

JógaSmíchu pro školy

U dětí a nejen u nich Jóga Smíchu zvyšuje pozornos­t, aktivuje organis­mus a redukuje napětí. Studenti pak zvládají učení daleko lépe a hravěji.

 

Jóga Smíchu v nemocnicích

Už Norman Cousins prokázal léčebné účinky smíchu na organismus a po něm řada dalších. Dokonce i naše babičky říkávaly, že smích léčí. Nemocnice jsou to pravé místo, kde by Jóga Smíchu neměla chybět, protože zvyšuje imunitu a razantně urychluje léčení.

 

Nápravná zařízení ocení smích

Ve vězení nebývá jen tak někomu do smíchu. Přesně k tomuto účelu slouží Jóga Smíchu, která svými specifickými pohybovými prvky a smíchocviky dokáže rozesmát téměř každého. V těchto zařízeních většinou dlouhou dobu po lekcích zůstává přátelská a uvolněná atmosféra.

 

Smích jako aerobní cvičení

Je vědecky prokázáno, že 3 minuty vydatného smíchu spálí přibližně stejné množství kalorií jako 10 minut na rotopedu nebo veslařském trenažéru. Smích je jeden z nejlepších prostředků pro hubnutí. Při Józe Smíchu, a zejména při závěrečné fázi zvané meditace smíchu, se každý může vydatně zapotit jako při jakémkoli jiném sportu. Proto lze Jógu Smíchu pořádat i ve fitness zařízeních buď jako doplněk a nebo jako stěžejní část cvičení.

Senioři potřebují Jógu Smíchu jako sůl

Jóga smíchu (v domech s pečovatelskou službou, v domovech seniorů, apod.) přináší novou možnost trávení volného času seniorů. Jóga smíchu pomáhá zvládat těžké životní situace a přináší mnoho pozitivních dopadů na lidské zdraví psychické, fyzické i sociální.

 

Jóga Smíchu pro osoby se specifickými potřebami

Tato aktivita je velmi přínosná pro subjekty poskytující služby osobám se specifickými potřebami – domovy důchodců, dětské domovy, diagnostické ústavy, TyfloCentra, speciální školy, atd. v mnoha oblastech:

 • kompenzuje omezení
 • redukuje stres a snižuje napětí
 • nové aktivity přinášejí radost do života
 • zlepšuje schopnost sebeobsluhy
 • dodává novou radost do života
 • umožňuje návrat do dětských let a pocitu bezprostřednosti
 • posíluje imunitní systém a pozitivně ovlivňuje tělesné konstituce a fyzické zdatnosti, tím sekundárně zlepšuje schopnost sebeobsluhy
 • zvyšuje sebevědomí a zlepšuje komunikační dovednosti
 • snižuje agresivitu