William FryDr. William Fry, psychiatr ze Standfordské univerzity začal na konci 60. let 20. století zkoumat smích z fyziologického hlediska a je považován za otce vědy o smíchu neboli gelotologie. Ve svých studiích dokázal, že srdečný smích dokáže stimulovat většinu fyziologických systémů v těle. Jedna z jeho stidií dokazuje, že 20 vteřin intenzivního smíchu, přestože je jen předstíraný, může zdvojnásobit srdeční tep na dobu 3 – 5 minut. Podobného efektu se dá dosáhnout například 2 – 3 minutami intenzivního veslování. Navíc dokázal, že srdečný smích navozuje v našem těle stav, který pomáhá produkci endorfinů jež potlačují bolest a navozují v naší mysli a těle pocity štěstí.