Dr. Frank FarrellyZakladatel provokativní terapie Dr. Frank Farrelly, která pracuje s negativní částí klientovy perspektivy ve vztahu k jeho cílům, práci a strukturám ve kterých žije. Terapeut hraje tzv. „ďáblova advokáta“ tím, že souhlasí s temnými pocity a postoji klienta a nabádá ho, aby v nich pokračoval a ještě je tak zesílil. Účelem této terapie, ve které se používá humor (často dost absurdní), má za cíl změnit klientův postoj a přesvědčení.