Škola smíchu jsou různé workshopy jako např. dvoudenní certifikovaný workshop pro ty, kteří se chtějí stát instruktory jógy smíchu nebo pokročilé a specializované workshopy pro instruktory jógy smíchu a související aktivity.

Seminář je určen pro všechny, kteří chtějí založit Klub smíchu nebo chtějí nějak využívat jógu smíchu ve své práci, pro svůj osobní rozvoj či jen tak pro zábavu.
Seminář je obzvláště vhodný pro všechny, kteří jsou ve fyzickém, mentálním nebo emocionálním stresu či jsou ohroženi syndromem vyhoření nebo s takovými lidmi pracují. Seminář je vhodný zvláště pro pracovníky pedagogických, pomáhajících a dalších podobných profesí, kteří pracují s lidmi. Jsou to například:

• vychovatelé (např. dětské domovy, diagnostické ústavy, nápravná zařízení, zájmové organizace, družiny, nízkoprahová centra, centra pro handicapované, centra pro léčbu závislostí, apod.),
• učitelé na všech stupních vzdělávání, speciální pedagogové, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden,
• profesionálové v oblasti rozvoje ve firmách – interní lektoři,
• sportovní trenéři, učitelé tělesné výchovy, cvičitelé jógy a fitness/wellness center, taneční pedagogové,
• zážitkoví a volnočasoví pedagogové, animátoři v cestovním ruchu a lidé, kteří se starají o zábavu v rekreačních zařízeních, kempech, festivalech apod.
• lektoři kurzů osobního rozvoje (tělo-mysl-duše),
• koučové osobního rozvoje,
• sociální pracovníci (koordinátoři nízkoprahových center a center sociální integrace),
• zařízení pro uprchlíky, evakuační centra
• vězeňští pedagogové,
• pečovatelé (např. v domovech pro seniory, LDN, hospice),
• psychologové a terapeuti (individuálně či v rámci terapeutických skupin, např. léčby závislostí),
• zdravotníci (např. sestry v nemocnicích pro pacienty se závažnými onemocněními, rehabilitační centra, apod.)
• pracovníci organizací zaměřených na humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí,
• profesionální řečníci – např. herci, moderátoři, mluvčí, klauni a komici
• profesionálové, kteří se zabývají rozvojem všech výše uvedených skupin a mnoho dalších profesí.

V současné době (rok 2016) jsou certifikovaní učitelé pro Českou a Slovenskou republiku pouze Petr FridrichLucie Lauermanová a David Zahradník