Jóga smíchu (hasya yoga) je jedinečný koncept cvičení, který je založen na vědecky ověřeném faktu, že se každý může smát bez důvodu, vtipu, humoru, komedie či jiných vnějších podmínek.

Smích se vyvolá pomocí speciál­ních cviků zvaných Smíchocviky, která jsou založena na skupinové dynamice, očním kontaktu a dětské hravosti. Samotný princip spočívá v tom, že lidské tělo není schopno rozlišit simulova­ný a spontánní smích. Dopady smíchu simulova­ného jsou proto naprosto stejné jako u spontánního. Lidská mysl je schopná tento rozdíl poznat, tělo však nikoli.

Kombinací hlubokých dechových technik a speciálních cviků se smíchem dochází k okysličení těla a mozku, což vede k příjemným pocitům, zdraví a uvolnění.

 

Přínosy jógy smíchu

 

Časté dotazy

 

Spřátelené odkazy

 

Využití Jógy Smíchu

 

Další aktivity

 

Dechová cvičení